sieksniuoti


sieksniuoti
sieksniúoti, -iúoja, -iãvo Jn 1. tr. NdŽ, Z.Žem, 1 matuoti sieksniais arba ištiestomis į šalis rankomis: Sieksniúok pievas, t. y. mieruok, saikiok su sieksniu J. 2. tr. L krauti sieksniais: Malkas sieksniuoti Rtr. 3. intr. eiti dideliais žingsniais: Jis ne eina, o sieksniúoja Dkš. Tik buvo čia, žiūriu – jau par kalną sieksniúoja Ds. Kurgi tep išsitempęs sieksniúoji? . 4. intr. pakaitomis mesti į priekį vieną ir kitą ranką (plaukiant): Nuplaukė sieksniuodamas . 5. intr. verpiant daryti sieksnį: Kai verpi, su ranka sieksniúoji, darai sieksnį, o kitas nesieksniúoja, čia pat prie kuodelio daro siūlą i leidžia į špūlę, nebraukia to siūlo Jrb. \ sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti; pasieksniuoti; prisieksniuoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • sieksniuoti — sieksniúoti vksm. Sieksniúoti pievą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsieksniuoti — 1. tr. atmatuoti sieksniais: Atsieksniãvo man penkis sieksnius ir prašė dviejų litų Lš. 2. intr. Ds ateiti dideliais žingsniais: Iš kambario kampo atsieksniuoja ilgakaklis gandras sp. sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsieksniuoti — tr. KI140 išmatuoti sieksniais. sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti; pasieksniuoti; prisieksniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusieksniuoti — intr. nueiti dideliais žingsniais: Nusieksniãvo per laukus Dkš. Par pusvalandį ir nusieksniuosiu turgun Ds. sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti; pasieksniuoti; prisieksniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasieksniuoti — tr. NdŽ; Ser pamatuoti sieksniais: Duok šniūrą pasieksniuoti, ar išeis pakanktės Ggr. sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti; pasieksniuoti; prisieksniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisieksniuoti — tr. darant sieksnius, priverpti: Marti atsisėdo prie ratelio, par valandžikę i prisieksniãvo pusę špūlės Stak. sieksniuoti; atsieksniuoti; išsieksniuoti; nusieksniuoti; pasieksniuoti; prisieksniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sieksniavimas — sieksniãvimas sm. (1) Jn → sieksniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language